PrestoSpace

Het Project

Het consortium

Audiovisuele archivering is een complex en multidisciplinair domein met  aandachtsgebieden als chemie, fysica, signaalverwerking, robotica, kunstmatige intelligentie en semantische interpretatie. Het is de uitdaging partners uit alle domeinen in het project op te nemen en zo de benodigde vaardigheden te representeren. Deelnemers aan het Project zijn daarom archieven, research afdelingen van archiefinstellingen, algemene onderzoekscentra en universiteiten, industriëlen en internationale non-profit instellingen.

De belangrijkste organisatoren en de managers van het project zijn de zeven kernpartners die de Stuurgroep vormen. De kernpartners zijn eigenaren van audiovisuele archieven, onderzoeks- en integratie-instellingen en academische vertegenwoordigers. Industriële partners maken geen deel uit van de stuurgroep, omdat de technologische oplossingen binnen het Project zo divers zijn dat er geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger voor het hele domein gevonden kan worden.

Een groot aantal deelnemers vormt de geassocieerde partners. Zij kunnen worden verdeeld over de volgende categorieën:

  • een sterke groep gebruikers (archieven), dienstverlenende leveranciers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven levert de gebruikerseisen en zorgt voor doelmatige feedback en kennis over eventueel reeds bestaande oplossingen voor problemen die aangepakt gaan worden.
  • Industriëlen en MKB die de belangrijkste spelers zijn op het gebied van audiovisuele conservering, restauratie, opslag en beschikbaarstelling zijn vertegenwoordigd. Zij zijn enthousiast om archiveringsproblemen direct aan te pakken en onderzoeksresultaten toe te passen, en om instrumenten en onderdelen te ontwikkelen voor de digitaliseringsketen, voor innovaties op het gebied van restauratie en toegankelijkheid.
  • Universiteiten en Instituten voor toegepast onderzoek zullen een bijdrage leveren aan de oplossingen voor onderzoeksproblemen. Ze zullen nauw samenwerken met archieven en bedrijven om oplossingen te ontwikkelen.

Van de 34 voorgenomen partners zijn er inmiddels 32 vastgesteld. Onder hen bevinden zich:

  • A strong group of Users, Service providers and Industry representatives will provide the requirements, functional feed-back and the knowledge on possible existing solutions for particular addressed problems. Users associated with the project will provide the first collections for setting-up the Preservation Factory.
  • Industrials and SMEs representing the main actors in the audiovisual, preservation, restoration, storage and delivery domain are present. They are eager to address directly the archiving problems, to implement the results of research and to build the tools and components for the preservation chain, for restoration innovations and for access solutions.
  • Universities and Applied Research Institutes which will provide solutions to identified research problems and will work in close relation to archives and industrials for the development of solutions.

Out of the 34 partners planned to date, already 32 are identified. Among them there are:

  • 8 archieven, de meeste vertegenwoordigen de archieven alsook hun afdeling R&D;
  • 3 R&D instituten voor toegepast onderzoek;
  • 6 universiteiten;
  • 15 industriële partners. Bijna al deze partners zijn MKB’s. Dit weerspiegelt de marktsituatie die innovatieve en flexibele oplossingen nodig heeft. Een aantal van hen biedt niet alleen gespecialiseerde oplossingen voor specifieke gebieden aan, maar is ook leverancier van diensten - en daarmee een potentiële kandidaat voor de latere exploitatie van de diensten die onderdeel uitmaken van de digitaliseringsfabrieken. Eén van de industriële partners komt uit de Verenigde Staten.

Volledige integratie en consequentheid van het project zijn gegarandeerd op drie niveaus: allereerst en meest prominent door de kernpartners die zullen deelnemen in meer dan één van de werkgebieden of transversale werkpakketten. Ten tweede zullen– indien dit nodig is voor het project - de geassocieerde partners in meer dan één vakgebied of werkpakket werken. Bijvoorbeeld: de industriële partners zullen, waar nodig, bijdragen leveren aan het architectuursysteem, aan de gebruikersbenodigdheden en aan de exploitatie. Details hierover zijn terug te vinden in de werkverdeling en in werkpakketten. Ten derde zullen de benodigdheden voor gebruikers opgebouwd worden uit de ervaring en de input van een gebruikersgroep die bestaat uit 50 instituten van verschillende grootte met een brede ervaring. Sommigen van hen zijn reeds beschreven in de lijst van deelnemende instituten.

Laatst bijgewerkt 14/01/05
© PrestoSpace Consortium - 2004Terugkeer naar de grafische versie